صفحه نخست / اخبار

جمعی از دانش آموزان مدرسه روزبه استان تهران با آیت الله العظمی گرامی دیدار کردند


تقویت اراده و قدرت تصمیم گیری از دو راه امکان پذیر است 1- تمرین فکری 2- تمرین عملی

آیت الله گرامی در این دیدار با توجه به دام های که در مسیر نوجوانان گسترده شده است گفت : در هر لحظه هزاران راههای شیطانی و جود دارد و خداوند برای حل مشکلات ما راه های شرعی و قانونی قرار داده است امام شیطان ما را به سوی راه های انحرافی و شیطانی خودش دعوت میکند. اگر ما در یک قدم تسلیم شیطان شویم قدم دوم شیطان قوی تر و ما ضعیف تر و اگر پس از ضعف یک مرتبه مقابل قوای شیطانی بایستیم مرتبه دوم ما قوی تر و آنها ضعیف تر در ادامه این استاد حوزه گفت : انسان قدرت های بسیار بالایی داردیکی از این قدرت ها اصل خلقت آدم و اراده است در احادیث هم داریم اراده اصل زندگی است انسان با ید قدرت های تصمیم گیری و اراده را تقویت کند تا بتواند مشکل ها را به گونه ی مناسب حل کند. آنهایی که در برابر انواع ضعف ها تسلیم می شوند ضعف اراده دارند آیت الله گرامی تقویت اراده را منوط به تمرین فکری و تصمیم عملی دانست و فرمود :تمرین فکری خواندن متونی که در اهمیت اراده ضروری کرده است و در راس این ها قرآن و قصص قرآنی برای تقویت اراده بسیار مفید و موثر است و اشاره به داستان نوح پیغمبر نمود که در حدود 950 سال عده کمی به دین او ایمان آوردند در ادامه به جوانان توصیه کردند به خواندن شرح حال شیخ عبدالکریم حائری موسس حوزه علمیه قم ،شرح حال مرحوم شیخ انصاری و شرح حال مرحوم آخوند خراسانی و خاطر نشان کردند معنای تمرین عملی این است که اگر در یک دام کوچک در برابر ما قرار میگیرد گرفتار شویم در دام دوم زود تر سریعتر گرفتار خواهیم شد در انتهای جلسه آیت الله گرامی در جمع صمیمی دانش آموزان به جلسه پرسش و پاسخ پرداخته و برای روح مثبت دانش آموزان روزبه از خداوند متعال طلب مغفرت نمودند.

فرم دریافت نظرات

جهت استفتاء با شماره تلفن 02537740913 یک ساعت به ظهر یا مغرب به افق تهران تماس حاصل فرمایید.

istifta atsign ayat-gerami.ir |  info atsign ayat-gerami.ir | ارتباط با ما