صفحه نخست / اخبار

جمعی از دانشجویان دکترای داروساز و دکترای دندانپزشکی استان تهران با آیت الله العظمی گرامی دیدار کردند


انسان خلق شده که به کمال برسد کمال انسان پیوست به وجود بالاتر از خود است و بالاتر از خود انسان فقط خداست و هیچکس دیگر نیست.

جمعی از دانشجویان دکترای داروساز و دکترای دندانپزشکی استان تهران با آیت الله العظمی گرامی دیدار کردند آیت الله گرامی در این دیدار با توجه به اهمیت دین و جواب به شبهات مطرح شده گفت: آن چیزی که در عالم نشان داده میشود این است که در عالم منظم حتی کسانی که منکر خدا هستند عالم رو منظم می دونند اگر در بعضی نوشته جات بگن در عالم هدفی در کارنیست خودشون عملاً در دنیا همه برنامه شون روی نظم است اگر کسی کلاً ماتریالیست است وقتی سرش درد میگیرد قرص سردرد می خورد و معتقداین نظم است و این بین با دینان و بی دین هیچ قرقی نمکند و ماتریالیست ها قبل از انقلاب زیر شکنجه ها فریاد می زدندیا خدا؟ پس یک کسی لازم است که که نظم دهنده استو حاکم بر این عالمه، اون کس اگر نظم دهنده است با شعور است و هر موجود با شعوری کارش رو هدفه، هدف از خلقت این عالم با این عظمت چه بوده. بر حسب تاریخ و اون چیزی که عقل و نقل می گوید که هدف از خلقت همه عالم انسان، بشر بر همه عالم مسلط است و همه عالم دارد استفاده می کند. هدف از خلقت انسان چیست؟ انسان خلق شده که به کمال برسد، کمال انسان پیوستن به وجود بالاتر از خود انسان است و بالاتر از خود انسان فقط خداست و هیچ کس نیست. این هدف بسیار بلند است و برنامه دقیق و عمیقی می خواهد و بشر نمیتواند برنامه بدهد چون برنامه روزمره خودش مانده و تمام مجالس قانونگذاری دنیا هر روز یک قانونی وضع می کنند و خروجی یا همان قانون را نقض می کنند چرا؟ چون شناخت جامع و منظم ندارند. پس برنامه را خود خدا باید بدهد این برنامه ای که خدا می دهد باید یکی حفظ کند پس یک پیغمبر میخواهد و وقتی پیغمبر می رود یک جانشین پیغمبر که این را حفظ کند و آن امام است و اگر امام علی باشد و کسی بعد از او نباشد دین حفظ نمی شود و به درد نمی خورد. در حدیث داریم: در هر زمانی در این عالم یک کسی از ما است که ابطال ابطال گران را باطل می کند. از امام علی تا امام حسن عسگری همه آمدند و رفتند و آن کسی که به عنوان محافظ دین ماند امام زمان است و در دعای ندبه درباره امام زمان می خوانیم ولئلا یزول الحق عن مقره حق از جای خود عوض نشود سست نمی شود یک سوی دیگر نرود نیاز به امام دارد پس امام زمان را می گویند بقیه ا... انواع تعبیرات در دو قسم است به داد افراد رسیدن در شرایط حساس، حفظ دین. افرادی هستند که در یک شرایط حساسی گیر کردند و وجودشان برای مردم مفید است پس امام زمان آن جا برایشان ریشه است. حفاظت دین هم که برهان است. آیت ا... گرامی تاکید کردند:ما باید رابطه ی خود را با امام زمان(عج) حفظ و محکم کنیم و در پایان جلسه دانشجویان سوالات و شبهات خود را مطرح کرده و حضرت آیت ا... گرامی پاسخ دادند.





فرم دریافت نظرات

جهت استفتاء با شماره تلفن 02537740913 یک ساعت به ظهر یا مغرب به افق تهران تماس حاصل فرمایید.

istifta atsign ayat-gerami.ir |  info atsign ayat-gerami.ir | ارتباط با ما