صفحه نخست / اخبار

2.ملاقات جمعی از دانشجویان دانشگاه اصول دین دزفول در رشته فقه و حقوق و علوم قرآنی با حضرت آیت الله گرامی


فرم دریافت نظرات

جهت استفتاء با شماره تلفن 02537740913 یک ساعت به ظهر یا مغرب به افق تهران تماس حاصل فرمایید.

istifta atsign ayat-gerami.ir |  info atsign ayat-gerami.ir | ارتباط با ما