صفحه نخست / اخبار

بيانه حضرت آيت الله العظمي گرامي به مناسبت حوادث اخير عربستان


باز هم دست جنايت وتعدى،به شيعيان عربستان سعودى وحشيانه هجوم برد، علاقمندان اهلبيت پيامبر(ص)كه از اطراف ‏عربستان - وهمينطورازبرخى كشورهاى ديگر چون بحرين - براى زيارت امده بودند مورد ضرب و شتم قرار گرفتند،وچون برخى از ‏آنهااعتراض‏كردندكه چرا با دعا و زيارت مخالفت ميكنيد،آتش گشودند و تعدادى راكشته و بسيارى را مجروح نمودندكه حال برخى ‏از آنها وخيم گزارش شده است، ماموران امنيتى عربستان بسوى آنهاتيراندازى مينمودند، سلفيون وهابى هم با سنگ‏ وچوب ‏شيعيان را زيرضربات خودگرفتند، در طول تاريخ همواره شيعيان مورد هجوم و قتل و غارت قرار گرفته‏اند، هيچ گروه مذهبى ‏و غيرمذهبى،ب اندازه شيعيان موردقتل وغارت نبوده‏اند!در پاراچنار پاكستان نيز تحت تاثير وهابيون، شيعيان درو ميشوند! مگر شيعيان ‏چه كرده‏اند! چرا؟

آيا جز اينست كه شيعيان اظهار محبت به خاندان نبّوت كرده‏اند! چه جرمى جز اظهارعشق به پيامبر (ص) و اهلبيت مرتكب ‏شده‏اند!؟ مخالفان شيعه با اهلبيت پيامبر مخالفند، و در حقيقت با پيامبر (ص) مخالفند، و چون دستشان به پيامبر نميرسد، اهلبيت ‏رانشانه گرفته‏اند، البته در ابتداى ‏كار وهابيون، ميخواستند قبر پيامبر اكرم را نيز خراب كنند كه با اعتراض سراسرى مسلمانان مواجه ‏شده دست برداشتند. تبليغ ميكنند كه شيعيان شرك ميورزند! راستى عجيب است! آيا دعا و زيارت و اظهار عشق به خاندان ‏پيامبر (ص)شرك است!!‏

آيا شيعيان لااله الاالله و محمد رسول الله نميگويند!! مگر ملاك مسلمان بودن شهادتين نيست. معناى حقيقى توحيد و لااله الا الله ‏را شيعه ميفهمد و ميگويد! سرور موحدان عالم على عليه السلام راهم كه درمسجد درحال نماز شهيد كردند مردم تحت فشارتبليغات ‏معاويه گفتند مگر على(ع) مسجد ميرفته و نماز ميخوانده است. فيالله و لظلم‏ الطواغيت! ليكن خداوند صريحا فرموده‏ كه ((والله متم نوره ‏ولوكره المشركون)) نور الهى بكمال ميرود و مخالفان مشركند. درختان رابراى رشد، شاخه زنى و باصطلاح (گر) ميكنند، شيعه ‏درابتدا چند نفر بود؟!‏

‏ و اينك امارشان چقدراست؟ حدود سيصد ميليون نفر؟وروز به روز بيشترميشوند، زيرا ظلم‏ جاودانه نيست، وباطل ماندنى ‏نيست. موعدهم الصبح، اليس الصبح بقريب
 ‏
قم- محمد على‏گرامى ‏
6 اسفند 1387


فرم دریافت نظرات

جهت استفتاء با شماره تلفن 02537740913 یک ساعت به ظهر یا مغرب به افق تهران تماس حاصل فرمایید.

istifta atsign ayat-gerami.ir |  info atsign ayat-gerami.ir | ارتباط با ما