صفحه نخست / اخبار

دیدارجمعی از علمائ ومردم خمینی شهر اصفهان


جمعی از علمائ و مردم خمینی شهر اصفهان با حضرت ایت الله العظمی گرامی دیدار و گفتگو کرده  و در مورد مسائل روز جامعه ومسائل مربوط به  عزاداری و هیئت های مذهبی صحبت هایی کردند و در انتهائ  حضرت ایت الله العظمی گرامی به سئوالات مطرح شده پاسخ داده و راهنایی فرمودند که چگونه با این مشکلات مواجه شده و چه راه حلهایی را اتخاذ نمایند.

20 بهمن 1387

فرم دریافت نظرات

جهت استفتاء با شماره تلفن 02537740913 یک ساعت به ظهر یا مغرب به افق تهران تماس حاصل فرمایید.

istifta atsign ayat-gerami.ir |  info atsign ayat-gerami.ir | ارتباط با ما