صفحه نخست / اخبار

دیدار با جمعی ازفرماندهان ارشد نیروی انتظامی سراسر کشور به مناسبت 22 بهمن


چه خصلتی در امام بود که باعث شد این پیروزی به وجود بیاید و این انقلاب به ثمر برسد لیاقت مردم شهامت عده ای از مبارزین مسلم است اما تا رهبری لایق نباشد نتیجه ای نخواهد داد.

حالات مختلفی در امام بود از بعد بشری : شهامت و شجاعت  . مقایسه کنید ایشان را با رضا شاه  و بر خوردی که با دشمنان داشتند  رضا شاه را انگلیسی ها اوردند و بعد  با کوچکترین اشاره ای به او امر کردند باید بروی و او با چه وضعیت  اسفناکی ایران را ترک کرد.

اما امام در تمام شرائط در خطر بود چه در شروع مبارزات وچه بعد از ان راجع به جنبه الهی امام  مهمترین چیز چه بود مسئله فنای روحی ایشان در ذات خداست فنا سرمایه هر انسانی است اگر انسانی خود را فانی در ذات خداوند ببیند بسیار قوی است از خودم هیچ ندارم هر چه دارم از ذات خداست این هم قوی است وهم همه چیز دارد .این فنا چگونه حاصل میشود  دوتا تمرین دارد 1:تمرین فکری مطالعه کتاب ایات و روایات 2:تمرین عملی است باید دائما تکرار کند و به قلب خود بقبولاند.

رضا شاه کی بود اومد چی داشت چی برد رضاه شاه هیچ چیز نداشت انقدر از نظر مالی ضعیف بود  که حتی در ازدواج هم مشکل داشت و بعد که به قدرت رسید همه چیز را تصاحب کرد و اگر یک باغ میدید که خوشش میامد باید صاحبش زود می گفت اعلیحضرت پیشکش و گرنه روزگارش سیاه بود و چقدر اموال کشور را خارج نمودند.

اما مرحوم امام در زمان مرجعیت ملکی داشتند و از همان امرار معاش میکردند  و اصلا به وجوهات دست نمیزدند  هیچ کسی نمیتواند بگوید شخص اول مملکت حتی یک متر زمین برای خودش گرفته  یا فلان قرارداد را امضاء نموده است هر چی هست در رده های پایین است و رده های پایین باید مواظب باشند نسبت به مسئولیتی که دارند در برابر خداوند و مردم مسئول هستند .

22 بهمن 1387

فرم دریافت نظرات

جهت استفتاء با شماره تلفن 02537740913 یک ساعت به ظهر یا مغرب به افق تهران تماس حاصل فرمایید.

istifta atsign ayat-gerami.ir |  info atsign ayat-gerami.ir | ارتباط با ما