صفحه نخست / اخبار

دیدار جمعی از علمائ تنکابن


جمعی از علمائ تنکابن با حضرت ایت الله گرامی دیدار کرده و درباره مشکلات منطقه با ایشان صحبت کرده و از نظرات و راهنمائی های ایشان استفاده کردند.

19 بهمن 1387

فرم دریافت نظرات

جهت استفتاء با شماره تلفن 02537740913 یک ساعت به ظهر یا مغرب به افق تهران تماس حاصل فرمایید.

istifta atsign ayat-gerami.ir |  info atsign ayat-gerami.ir | ارتباط با ما