صفحه نخست / اخبار

سفر حضرت آیت الله گرامی به مشهد مقدس


حضرت ایت الله العظمی گرامی در طی سفری که به مشهد مقدس داشتند، در پنجمین همایش دیدگاههای اسلام در پزشکی ((مهندسی نظامات اجتماعی با الهام از ساختارهای بدن انسان)) چهارشنبه مورخ 14/12/1387  بنا به دعوت دبیر همایش جناب اقای دکتر سید حسین فتاحی معصوم  در این همایش شرکت فرمودند.

فرم دریافت نظرات

جهت استفتاء با شماره تلفن 02537740913 یک ساعت به ظهر یا مغرب به افق تهران تماس حاصل فرمایید.

istifta atsign ayat-gerami.ir |  info atsign ayat-gerami.ir | ارتباط با ما