صفحه نخست / اخبار

دیدار با علماء و فرهیختگان حوزه و دانشگاه مشهد


حضرت آیت الله العظمی گرامی دیدار با علماء و فرهیختگان حوزه و دانشگاه در روز جمعه مورخ 1387/12/16  با تعدادی از علماء و فضلاء حوزه و دانشگاه دیدار کرده ودر زمینه های مختلف فقهی به بحث وگفتگو پرداختند. لازم به ذکر است این جلسه پر بار به مدت سه ساعت به طول انجامید.

فرم دریافت نظرات

جهت استفتاء با شماره تلفن 02537740913 یک ساعت به ظهر یا مغرب به افق تهران تماس حاصل فرمایید.

istifta atsign ayat-gerami.ir |  info atsign ayat-gerami.ir | ارتباط با ما