صفحه نخست / اخبار

دیدار مدیران ارشد مجموعه گروه صنایع پارچین


جمعی از رده های تحت امر وزارت دفاع و پشتیبای نیروهای مسلح و بخش خواهران خانواده های محترم وزارت دفاع مستقر در شهرک های وزارت دفاع در پارچین با حضرت آیت الله العظمی گرامی دیدار کردند. در این دیدار معظم له در بیاناتی در مورد مسائل روز اسلامی بیاناتی ابراز داشتند:

انسان موجودی است فانی نشدنی و انسان موجودی است دائم و باقی . بعضی از بزرگان قائل هستند انسان ازلی است، ابدیت مسلم است. در این دنیا گرچه وجود محدود دارند اما این دنیا پایان کار نیست. نیازهایی که بعد از این عالم داریم در ا نتهای همین نیازها است اونجا هم لباس میخواهیم غذا و مسکن می خواهیم ولی به نوع دیگر باید در اینجا تمام مواردی که مورد نیاز آنجاست در همین جا تهیه شود. اینجا نوع مادی و آنجا مجدد و همه در هیمن جا باید تهیه شود. تهیه کردن اینها با برنامه ریزی است اگر ادراک دقیق را کار بیندازیم می فهمیم فکرمان باید طوری کار کند که همه اینها را تهیه کنیم. این عالم عالم غفلت است باید کاری کنیم که از این غفلت رهایی پیدا کنیم فراموش نمی کنم نامه امام را که در 40 سال پیش برایم نوشته بودند که در این دیگ جهنمی طبعیت که اساسش بر غفلت است می جوشد تا جهنمی ها را ممتاز کند. این طبیعت این عالم است.
یک سری مسائل هم کمک می کند به همین عوالم طبیعی دشمنانی که داریم شیاطین جن و انس شیطان اصلی جن ابلیسی قسم خورده شیاطین انسی دائما در حال کمک به ابلیس هستند که دائما ما را در غلفت نگه دارند.
وهابیت در دشمنی شمشیر را از رو بسته اند. وهابیت چه در درون و چه در برون خانم ما در حال فعالیت هستند چگونه مراقب باشیم در جلسات شرکت کنیم و روسای جلسات باید اول خود آگاه و اهل مطالعه باشند در سال 1344 که در گنبد کاووس در تبعید بودم می گفتند قدرت شهر در دست بهایت است و ما آن موقع آنها در گیر شده و آنها را به زندان انداختیم ما باید مجهز باشیم جلسات زیارات در تهران و شهرستانها ولی جلسات مفید می خواهیم خانم هایی که جلسه دارند گاهی احکام را اشتباه می گویند. من امیدوار هستم که اهمیت شرایط زمان را بخوبی درک کنیم. پسرها و دخترهایمان چند ساعت مدرسه می روند و بعدش چه می کنند. صفحه های حوادث روزنامه را مطالعه کنیم و حتی بعضی حوادث را به بچه ها نشان دهیم در بیرون خانه چه برنامه ای برای بچه هایمان بگذاریم باید شرایط زندگی سالم را از قبل تولد بچه ها آغاز کنیم.

فرم دریافت نظرات

جهت استفتاء با شماره تلفن 02537740913 یک ساعت به ظهر یا مغرب به افق تهران تماس حاصل فرمایید.

istifta atsign ayat-gerami.ir |  info atsign ayat-gerami.ir | ارتباط با ما