صفحه نخست / اخبار

ملاقات یکی از شیعیان نیجریه با معظم له


آقای ذکر ا... باتوجی از کشور نیجریه از ایالات لاگوس روز یکشنبه مورخ 4 مرداد 1388 با حضرت آیت الله العظمی گرامی دیدار کرد.

آقای ذکر ا... گزارشی از اوضاع نیجریه اعم از اوضاع اقتصادی و اجتماعی آن دیار عنوان نمود. همچنین از وضع رابطه مسلمین اعم از شیعه

و غیر شیعه با حکومت و نیازهای جامعه اسلامی مردم آن سامان به معظم له اعلام نمود.

در پایان پس ملاقات به ایشان عرضه داشت: با دیدن حضرتعالی و گفتگو با شما یک حس خاص خیلی عجیبی به من دست داده است.

احساس نشاط و سرزندگی می کنم. و همچنین با رویت سیمای نورانی ایشان احساس می کنم سنگینی از روی سینه ام برداشته شد.

فرم دریافت نظرات

جهت استفتاء با شماره تلفن 02537740913 یک ساعت به ظهر یا مغرب به افق تهران تماس حاصل فرمایید.

istifta atsign ayat-gerami.ir |  info atsign ayat-gerami.ir | ارتباط با ما