صفحه نخست / پاسخ استفائات

تهمت


سوال اگر مصلحت اهمي ،كه مقدم بر مفسده ي تهمت باشد -مثلا اگر كسي مفسد براي اسلام است و مردم رااز دين منحرف مي كند و چاره اي جز تهمت براي اسكات او نباشد آيا جايز است؟

پاسخ حضرت آيت الله العظمي گرامي:
تهمت بهيچوجه جايز نمي باشد.

فرم دریافت نظرات

جهت استفتاء با شماره تلفن 02537740913 یک ساعت به ظهر یا مغرب به افق تهران تماس حاصل فرمایید.

istifta atsign ayat-gerami.ir |  info atsign ayat-gerami.ir | ارتباط با ما