صفحه نخست / پاسخ استفائات

ماهواره


حکم استفاده از برنامه های مباح ماهواره چیست؟

پاسخ حضرت آيت الله العظمي گرامي:
اشكال ندارد.

فرم دریافت نظرات

جهت استفتاء با شماره تلفن 02537740913 یک ساعت به ظهر یا مغرب به افق تهران تماس حاصل فرمایید.

istifta atsign ayat-gerami.ir |  info atsign ayat-gerami.ir | ارتباط با ما