صفحه نخست / پاسخ استفائات

ازدواج موقت


باسلام پسری هستم 26ساله ودانشجوی کارشناسی ارشدعلاقمند به یک دخترشدم ومیخواستم تاموقعی که شرایط ازدواج برای هر دوی ما که دانشجو هستیم فراهم شودیک صیغه محرمیت موقت بدون اذن پدرایشان بخوانیم وبنویسیم درحالی که این دختر دخترباکره وصلاح و فسادخویش را تشخیص میدهد میخواستم بدونم از نظر مرجع محترم وعالیقدر آیا صیغه ما بدون اذن پدرایشان صحیح می‌باشدیا نه؟

پاسخ حضرت آيت الله العظمي گرامي:
بنظر ما صحيح مي باشد ليكن مراقب باشيد ايذاء پدر و مادر نشود، و نيز آبروي خودش صدمه نبيند. به رساله اينجانب مسئله 2603 رجوع كنيد.
_________________
اين مسئله در سايت در قسمت توضيح المسائل و استفاتات هم قابل دسترس مي باشد.

فرم دریافت نظرات

جهت استفتاء با شماره تلفن 02537740913 یک ساعت به ظهر یا مغرب به افق تهران تماس حاصل فرمایید.

istifta atsign ayat-gerami.ir |  info atsign ayat-gerami.ir | ارتباط با ما