صفحه نخست / پاسخ استفائات

نماز و روزه دانشجو در شهر تحصیلی او


دانشجویی که محل تحصیل او شهر دیگری است ولی نرفتن دانشگاه برای او محدودیتی ایجاد نکند یعنی حضور و غیابی که موجب محرومیت او از امتحان می شود انجام نشود ایا میتواند در ماه رمضان به دانشگاه برود و اگر میتواند آیا جایز است در سفر روزه بگیرد؟

پاسخ حضرت آيت الله العظمي گرامي:

اگر در شهر محل دانشگاه زندگي دارد كه او را مسافر حساب نمي كنند. روزه و نمازش صحيح و تمام است.

فرم دریافت نظرات

جهت استفتاء با شماره تلفن 02537740913 یک ساعت به ظهر یا مغرب به افق تهران تماس حاصل فرمایید.

istifta atsign ayat-gerami.ir |  info atsign ayat-gerami.ir | ارتباط با ما