صفحه نخست / پاسخ استفائات

سقط جنين


ضمن عرض سلام حکم سقط جنین45 روزه در صورتی که اگر به دنیا بیاید باعث تهمت به مادرش و بی ابرویی خانواده زن و مرد شود هرچند که حلال زاده باشد وباعث ناراحتی روحی برای مادرش و سایر اعضای خانواده شود چیست؟

پاسخ حضرت آيت الله العظمي گرامي:
1- قبل از چهار ماهگي، در مثل مورد بالا جائز است، ديه آن پرداخت شود، مقدار ديه به توضیح المسائل ما مسئله 3136 رجوع شود.

فرم دریافت نظرات

جهت استفتاء با شماره تلفن 02537740913 یک ساعت به ظهر یا مغرب به افق تهران تماس حاصل فرمایید.

istifta atsign ayat-gerami.ir |  info atsign ayat-gerami.ir | ارتباط با ما