صفحه نخست / پاسخ استفائات

امر به معروف و نهي از منكر در مورد حجاب


مي دانيم كه حجاب واجب است . آيا اجبار هم هست ؟؟!! يعني اگر بانويي حجاب را رعايت نكرد بايد مورد ضرب و شتم قرار گيرد؟؟!! آيا در حكومت حضرت علي (ع) هم حجاب اجبار بوده ؟؟!!

پاسخ حضرت آيت الله العظمي گرامي:
بسمه تعالي
 اگر نهي از منكر شده و لجبازي مي كند با اجازه حاكم شرع حق تعزیر هست.

فرم دریافت نظرات

جهت استفتاء با شماره تلفن 02537740913 یک ساعت به ظهر یا مغرب به افق تهران تماس حاصل فرمایید.

istifta atsign ayat-gerami.ir |  info atsign ayat-gerami.ir | ارتباط با ما