صفحه نخست / پاسخ استفائات

ازدواج موقت دختر 19 ساله


من دختری 19 ساله هستم که دیروز یه آقایی بیست ساله یه متنی رو داد من خوندم متن صیغه نامه را و مهر و زمان تعیین کردیم میخوام ببینم صیغه حقیقی است یا خیر! دنيا

پاسخ معظم له:
بسمه تعالي
آري صحيح است ليكن مواظب باشيد صيغه هركسي نشويد،با افراد با شخصيت باشيد كه مواظب سرمايه شما باشند. به رساله ما مسئله 2603 رجوع كنيد.
مويد باشيد

فرم دریافت نظرات

جهت استفتاء با شماره تلفن 02537740913 یک ساعت به ظهر یا مغرب به افق تهران تماس حاصل فرمایید.

istifta atsign ayat-gerami.ir |  info atsign ayat-gerami.ir | ارتباط با ما