صفحه نخست / پاسخ استفائات

ازدواج موقت در دانشگاه ها


من دانشجوی دانشگاه هستم به هر حال با اوضاع و روابط نامشروع بعضی از جوانان مطلع هستید .


من خوابگاه دارم و با جمعی از دوستان زندگی می کنم .
اتفاق می افتد که گاهی شیطان بر دوستانم غلبه می کند و من هر کاری کردم نتوانستم از این کارشان جلوگیری کنم فقط چون مرحوم آیت الله بهجت نظرشان در مورد ازدواج موقت دختر رشیده این بود که اجازه شرط تکلیفی است  و لذا اصل عقد درست و فقط معصیت می باشد با این صورت  که در این مسئله به ایشان رجوع کنند آنها را راضی به عقد موقت با دوستانشان کردم .

اما اکنون که ایشان فوت کردند نمی دانم چه کنم تا این که متوجه شدم حضرت آقا اجازه پدر را در ازدواج دختر رشیده شرط نمی دانند

آیا اصل مسئله درست است تا بتوانند  به حضرت آقا رجوع کنند؟
پاسخ حضرت آيت الله العظمي گرامي:
بسمه تعالي
در رساله توضيح المسائل مسئله 2603 توضيح داده ايم، آري عقد صحيح است و اگر پدر و مادر اذيت نشوند هر چند از جهت اينكه مطلع نشوند حرام هم نيست. ضمنا بايد مواظب آبروي دو طرف بود وگرنه تكليفا باز هم حرام مي شود.

فرم دریافت نظرات

جهت استفتاء با شماره تلفن 02537740913 یک ساعت به ظهر یا مغرب به افق تهران تماس حاصل فرمایید.

istifta atsign ayat-gerami.ir |  info atsign ayat-gerami.ir | ارتباط با ما