صفحه نخست / پاسخ استفائات

نام امام زمان و برخاستن به احترام نام


آیا برخاستن در زمانی که لقب«قائم» حضرت حجت بن الحسن-روحی له الفداء- ذکر می شود واجب است؟ آیا کسی که با اختیار و توانائی و بدون قصد وهن بر نمی خیزد گناه یا فعل حرامی انجام داده است؟


بسمه تعالي
حضرت آيت الله العظمي گرامي چنين پاسخ فرمودند:
مستحب است، واجب نيست

فرم دریافت نظرات

جهت استفتاء با شماره تلفن 02537740913 یک ساعت به ظهر یا مغرب به افق تهران تماس حاصل فرمایید.

istifta atsign ayat-gerami.ir |  info atsign ayat-gerami.ir | ارتباط با ما