صفحه نخست / پاسخ استفائات

تصرف در خمسسلام علیکم و رحمه الله و برکاته

با عرض سلام و آرزوی سلامتی آن مرجع عزیز درخواست می گردد این حقیر را نسبت به مسائل زیر ارشاد فرمایید:

1-         فردی که خود قادر به انجام محاسبه سال مالی خود می باشد اگر مال خود را حساب و خمس آن را جدا نمودمی تواند در بقیه مال خود (قبل از این که خمس جدا شده به دست وکیل یا حاکم شرع برسد) تصرف نماید یا خیر؟

2-         آیا تصرف در مالی که مخمس شده(مالی که خمس از آن جدا شده ولی خمس هنوز در اختیار حاکم یا وکیل او قرار نگرفته) منوط به اذن حاکم یا وکیل او می باشد؟

سایه عالی بر سر شیعیان مستدام باد.

پاسخ حضرت آیت الله العظمی گرامی:
1- اگر با اجازه مرجع جدا کرده تصرف در باقی جایز است.
2- باز هم اگر با اجازه مرجع جدا کرده تصرف در باقی جایز است.

فرم دریافت نظرات

جهت استفتاء با شماره تلفن 02537740913 یک ساعت به ظهر یا مغرب به افق تهران تماس حاصل فرمایید.

istifta atsign ayat-gerami.ir |  info atsign ayat-gerami.ir | ارتباط با ما