صفحه نخست / پاسخ استفائات

ازدواج با غیر اهل کتاب


آیا مرد شیعه می تواند با زن غیر اهل کتاب مثل بودائیان صیغه نکاح موقت بخواند یا خیر ؟

پاسخ حضرت آیت الله العظمی گرامی
بسمه تعالی
ازدواج موقت یا دائم با غیر اهل کتاب جایز نیست. لیکن اینجانب احتمال میدهم که اینها هم اهل کتاب هستند گرچه احتیاط لازم است.

فرم دریافت نظرات

جهت استفتاء با شماره تلفن 02537740913 یک ساعت به ظهر یا مغرب به افق تهران تماس حاصل فرمایید.

istifta atsign ayat-gerami.ir |  info atsign ayat-gerami.ir | ارتباط با ما