صفحه نخست / پاسخ استفائات

ازدواج موقت با دختر فاقد پدر و جد


با تشکر از پاسخ شما حضرت ایت الله: پیرو سوال قبلی دختر جد پدری و پدر فوت شده اند .دختردر سن 30 سال و کارمند میباشد و از لحاظ مالی وابستگی به خانواده ندارد،حال اگر صیغه ای که خوانده شده به قصد محرمیت بوده جهت آشنایی وصیغه خوانده شده بین طرفین را خودشان به فارسی خوانده باشند اما این محرمیت به روابط زناشویی کشیده شده اما هنوز عقد دائم نگردیده است پاسخ حضرت عالی چه می باشد؟

پاسخ حضرت آیت الله العظمی گرامی
اشکال ندارد.

فرم دریافت نظرات

جهت استفتاء با شماره تلفن 02537740913 یک ساعت به ظهر یا مغرب به افق تهران تماس حاصل فرمایید.

istifta atsign ayat-gerami.ir |  info atsign ayat-gerami.ir | ارتباط با ما