صفحه نخست / پاسخ استفائات

ترشح خانمها


اگر خانومی ترشح کند ونداند از روی شهوت بوده یا خیر غسل واجب است؟

پاسخ حضرت آيت الله العظمي گرامي

واجب نيست.

   يکشنبه 5 مهر 1388

فرم دریافت نظرات

جهت استفتاء با شماره تلفن 02537740913 یک ساعت به ظهر یا مغرب به افق تهران تماس حاصل فرمایید.

istifta atsign ayat-gerami.ir |  info atsign ayat-gerami.ir | ارتباط با ما