صفحه نخست / پاسخ استفائات

عدهّ زن


مرجع،عارف و مجتهد عاليقدر حضرت آيت الله العظمي گرامي:
سلام عليكم
احتراما، اين سئوال مطرح است كه اگر خانمي مفروضي به عقد موقت آقاي مفروضي در آيد و بعد از اتمام مدت عقد، آقاي مفروض خانم مفروض را عقد موقت مجدد خود با وقفه يك هفته يا حتي يك ماه در مي آورد؛ حال مسئله اينجاست؛ خانم مفروض بعد از اتمام عقد دوم، آيا بايد عدهّ بگيرد (فرض بر اين است كه دخول در عقد دوم صورت نگرفته بلكه در عقد اول دخول اعمال شده است)؟
سپس اگر عده دارد، آيا از زمان عقد اول مدت عدهّ بايد محاسبه شود يا از عقد دوم؟
خداوند شما را در ظل سايه حضرت بقية الله محافظت بفرماييد
پاسخ حضرت آيت الله العظمي گرامي:
بسمه تعالي
حتما عدهّ دارد، عده عقد اول، زمان عده از هنگام تمام شدن عقد اول مي باشد.
والسلام
   پنجشنبه 16 مهر 1388

فرم دریافت نظرات

جهت استفتاء با شماره تلفن 02537740913 یک ساعت به ظهر یا مغرب به افق تهران تماس حاصل فرمایید.

istifta atsign ayat-gerami.ir |  info atsign ayat-gerami.ir | ارتباط با ما