صفحه نخست / پاسخ استفائات

شرايط فسخ نکاح در مورد خاصبا سلام خواهشمند است نسبت به سئوال مطروحه زيربا پاسخ شرعي اظهار نظر فرمائيد
دوشيزه 21ساله اي را به عقد نکاح خود در آورده بعد از 8 ماه دوران نامزدي ، بيماري يائسگي زودرس زوجه بر ملا گرديده و با توجه به سوابق و مدارک پزشکي قبل از تاريخ نکاح و آگاهي زوجه از اين بيماري که امکان بارداري به روش طبيعي ميسر نبوده و فقط از طريق اخذ تخمک اهدائي از خانم ديگر محتمل مي باشد آيا با پنهان نگه داشتن اين بيماري از لحاظ شرعي امکان فسخ نکاح از ادله فسخ نکاح مي باشد و يا اينکه صرفاً حکم تدليس را دارد .
-------------------------
پاسخ حضرت آيت الله العظمي گرامي
بسمه تعالي
تدليس مي‌باشد و فسخ از راه تدليس دارد نه از راه عيوب.

   دوشنبه 11 آبان 1388

فرم دریافت نظرات

جهت استفتاء با شماره تلفن 02537740913 یک ساعت به ظهر یا مغرب به افق تهران تماس حاصل فرمایید.

istifta atsign ayat-gerami.ir |  info atsign ayat-gerami.ir | ارتباط با ما