صفحه نخست / پاسخ استفائات

قمه زني


با عرض سلام خدمت مرجع  شيعيان
 
ايا ولي فقيه مي تواند حکم به جهاد ابتدائي دهد؟
ايا قمه زني  يا زخم کردن صورت به حدي که سرخ يا سياه شود.مصداق لطم براي عزاي حسيني هست؟
--------------------------
پاسخ حضرت آيت الله العظمي گرامي
بسمه تعالي
به نظر اينجانب مي تواند ليكن مصلحت تامه بايد رعايت شود.
اگر حكم حكومتي بر ترك آنست رعايت شود ليكن بعنوان اولي بنظر من اشكال ندارد.

 
   دوشنبه 11 آبان 1388

فرم دریافت نظرات

جهت استفتاء با شماره تلفن 02537740913 یک ساعت به ظهر یا مغرب به افق تهران تماس حاصل فرمایید.

istifta atsign ayat-gerami.ir |  info atsign ayat-gerami.ir | ارتباط با ما