صفحه نخست / پاسخ استفائات

محرم بودن با مادر زن پدر


مردي که صاحب فرزند پسر است اگر خانمي را به عقد خود در آورد آيا پسر اين مرد با مادر خانم پدرش محرم مي شود؟


پاسخ حضرت آيت الله العظمي گرامي
بسمه تعالي
نخير محرم نمي شود.


   دوشنبه 11 آبان 1388

فرم دریافت نظرات

جهت استفتاء با شماره تلفن 02537740913 یک ساعت به ظهر یا مغرب به افق تهران تماس حاصل فرمایید.

istifta atsign ayat-gerami.ir |  info atsign ayat-gerami.ir | ارتباط با ما