صفحه نخست / پاسخ استفائات

خواستگاری دختر از پسر


نظر حضرت عالي در مورد خواستگاری دختر از پسر چيست؟

پاسخ حضرت آيت الله العظمی گرامي
بسمه تعالي
اشكال ندارد.

   دوشنبه 11 آبان 1388

فرم دریافت نظرات

جهت استفتاء با شماره تلفن 02537740913 یک ساعت به ظهر یا مغرب به افق تهران تماس حاصل فرمایید.

istifta atsign ayat-gerami.ir |  info atsign ayat-gerami.ir | ارتباط با ما