صفحه نخست / پاسخ استفائات

شنا در استخر مختلطآيا شنا در استخر مختلط که هدف لذت نمي باشد جايز است؟

پاسخ حضرت آيت الله العظمي گرامي
بسمه تعالي
حرام است.

   دوشنبه 11 آبان 1388

فرم دریافت نظرات

جهت استفتاء با شماره تلفن 02537740913 یک ساعت به ظهر یا مغرب به افق تهران تماس حاصل فرمایید.

istifta atsign ayat-gerami.ir |  info atsign ayat-gerami.ir | ارتباط با ما