صفحه نخست / پاسخ استفائات

رجوع زن به پزشك مرد


سلام عليكم
درمورد كساني كه دچار مشكل نازايي هستند مراجعه به پزشك مرد با عنايت به اينكه حاذق تراست  وپزشك زن حاذق براي چنين مشكلي نيست چه صورت دارد ؟ 
----------------------------
پاسخ حضرت آيت الله العظمي گرامي
بسمه تعالي
 اگر احتمال اشتباه در زن بيشتر است به مرد رجوع كند چون مربوط به سلامت مادر و فرزند است.

   سه شنبه 19 آبان 1388

فرم دریافت نظرات

جهت استفتاء با شماره تلفن 02537740913 یک ساعت به ظهر یا مغرب به افق تهران تماس حاصل فرمایید.

istifta atsign ayat-gerami.ir |  info atsign ayat-gerami.ir | ارتباط با ما