صفحه نخست / پاسخ استفائات

برداشت پول بدون اذن برادر


دختری مجردم اگر بدون اجازه به پول برادرم که سرپرستم است دست بزنم چه حکمی دارد؟

پاسخ حضرت آيت الله العظمي گرامي:

بسمه تعالي

جايز نيست.
   سه شنبه 17 آذر 1388

فرم دریافت نظرات

جهت استفتاء با شماره تلفن 02537740913 یک ساعت به ظهر یا مغرب به افق تهران تماس حاصل فرمایید.

istifta atsign ayat-gerami.ir |  info atsign ayat-gerami.ir | ارتباط با ما