صفحه نخست / پاسخ استفائات

اذن ولی برای دختر بالغه رشیده باکره


 
1-    آیا دختر بالغه رشیده باکره برای ازدواج نیاز به اذن پدر و جد پدری دارد؟

پاسخ حضرت‌آيت الله العظمي گرامي
بسمه تعالي
خير

2-    آیا دختر بالغه رشیده باکره که یک بار ازدواج کرده ولی ازاله بکارت نشده، برای ازدواج مجدد نیاز به اذن پدر و جد پدری دارد ؟

پاسخ حضرت‌آيت الله العظمي گرامي
بسمه تعالي
خير

3-    آیا در صورتی که دختر بالغه رشیده باکره، بدون اذن پدر یا جد پدری مبادرت به ازدواج کند از دید شرع مرتکب گناه شده است یا نه؟

پاسخ حضرت‌آيت الله العظمي گرامي
بسمه تعالي
 خير
ليكن مواظب باشد: 1_ پدر و مادر اذيت نشوند هرچند با مواظبت بر اينكه مطلع نشوند. 2_ مواظبت حيثيت و آبروي خود از هر جهت از جمله بكارت باشيد.
 

ضمناً به مسئلۀ 2603 رسالۀ توضیح المسائل رجوع شود .
   يکشنبه 22 آذر 1388

فرم دریافت نظرات

جهت استفتاء با شماره تلفن 02537740913 یک ساعت به ظهر یا مغرب به افق تهران تماس حاصل فرمایید.

istifta atsign ayat-gerami.ir |  info atsign ayat-gerami.ir | ارتباط با ما