صفحه نخست / پاسخ استفائات

طلاق متعه 99 ساله با جبر و زور زوجه


با سلام مجدد خدمت معظم له این با دوم است که سوال های ذیل را خدمت شما عرض میکنم و خواهشمند جواب صریح و در عین حال اگر باعث مزاحمت شما نمی شود سریعتر شما میباشم
اینجانب 3 سال پیش دختر باکره رشیده را در سن23 سالگی ابتدا به عقد 3 ماهه و بعد 6ماهه و پس از 6 ماه با قرائت صیغه به عربی به مدت99ساله و به این شرط که پس از فراهم نمودن شرایط عقد را دائم کنم و با موافقط کامل خود ایشان  متعه نمودم.ایشان بعد از 3 سال که علاقه شدیدی در من وجود آمده و برایم جدایی غیر قابل تحمل است  صلاح خود را در جدایی و ازدواج با غیر میداند در حالی که بکارتش زایل شده و امکان اینکه آبروی خود خانواده اش برود بسیار زیاد است ضمن اینکه بنده اصلاً راضی به جدایی نیستم
1)آیا میتوانم او را در عقد خود نگاه داشته و شرایط سریعتر انجام شدن عقد دائم را فراهم نمایم؟
2)آیا با توجه به اینکه بعضی از آیات اعظام حکم دارند متعه ی 99 ساله حکم عقد دائم را دارد آیا میتواند خودش خود را مطلقه نموده و مرا ترک کند در حالی که من  مدت را نبخشیده باشم؟
3)با توجه به اینکه از هیچ محبتی نسبت به ایشان دریغ ننموده ام و ایشان هم تا زمانی که نمیخواست که برود خیلی در حق من محبت کرده و حال جدایی برایم حکم مرگ را دارد آیااگر ایشان را در عقد خود نگاه دارم به ایشان ظلم نموده ام؟
4)آیا ایشان میتواند با تهدید بنده به مسائلی از قبیل خود کشی و غیره به ظاهر از من طلاق بگیرد و با مرد دیگری ازدواج کند در حالی که بنده راضی به طلاق نبوده ام و از ترس جان ایشان  راضی به طلاق شدم! آیا در صورت گرفتن اینگونه طلاقی از من ازدواج ایشان  با مرد دیگری صحیح است ؟
5) با توجه به اینکه ایشان اسرار به رفتن دارد و خودکشی از گناهان کبیره است آیا اگر من برای راحتی ایشان عذاب این گناه را به جان بخرم و خودکشی کنم آیاارتکاب گناهی متوجه ایشان است یا خیر؟ و یا باالعکس یعنی ایشان بخاطر ممانعت من از جدایی خودکشی کند ؟
 با تشکر از حضرتعالی

-----------------------
پاسخ حضرت آيت الله العظمي گرامي
بسمه تعالي
عقد موقت 99 ساله باطل است زيرا هر دو طرف مي دانند كه تا 99 سال ديگر باهم نيستند . بنابراين او آزاد است و مي تواند با كس ديگري ازدواج كند. پس از عده نزديكي با شما بين دو عادت.

   چهارشنبه 2 دی 1388

فرم دریافت نظرات

جهت استفتاء با شماره تلفن 02537740913 یک ساعت به ظهر یا مغرب به افق تهران تماس حاصل فرمایید.

istifta atsign ayat-gerami.ir |  info atsign ayat-gerami.ir | ارتباط با ما