صفحه نخست / پاسخ استفائات

حکم ترشح


 با عرض سلام
1- ايا ترشح در صورتي که روي لباس بيايد در حکم مني است يا اگر با بول هم خارج شود همان حکم را دارد؟
 2-من به دليل ندانستن حکم غسل جنابت ان را همراه غسل هاي واجب ديگر(حيض) انجام ميدادم اما حالا متوجه شدم اگر غسل جنابت نيت کنيم غسل هاي ديکر باطل ميشود ايا نماز هايي که با ان غسل خواندم يا روزه ها باطل است؟

پاسخ:
بسمه تعالي
1-    مني با پرش و از روي شهورت بيرون مي ريزد و سستي و بيحالي مي آورد. هر ترشحي مني نيست، اگر شك كنيد كه بول است يا چيز ديگر. اگر استبراء نكرده ايد حكم بول دارد، به رساله توضيح المسائل مراجعه كنيد كه در اين سايت هم موجود است.
2-    يك غسل به نيت همه غسلها كافي است.

   سه شنبه 22 دی 1388

فرم دریافت نظرات

جهت استفتاء با شماره تلفن 02537740913 یک ساعت به ظهر یا مغرب به افق تهران تماس حاصل فرمایید.

istifta atsign ayat-gerami.ir |  info atsign ayat-gerami.ir | ارتباط با ما