صفحه نخست / پاسخ استفائات

غسل ترشح مشكوك


با سلام اگر خانمی ترشح کند و شک کند از روی شهوت بوده یا خیر ایا باید غسل کند؟ لباسش نجس است؟


پاسخ:
بسمه تعالي
اشكال ندارد تا يقين كند كه مني است.

   جمعه 25 دی 1388

فرم دریافت نظرات

جهت استفتاء با شماره تلفن 02537740913 یک ساعت به ظهر یا مغرب به افق تهران تماس حاصل فرمایید.

istifta atsign ayat-gerami.ir |  info atsign ayat-gerami.ir | ارتباط با ما