صفحه نخست / پاسخ استفائات

بوسيدن محارم


محضر حضرت آیت الله العظمی گرامی(دامت برکاته)
بنده مقيدم  هر وقت با محارم خودم (عمه وخاله ی خودم وعمه و خاله ی پدر و مادرم) دیدار میکنم با آنها دست میدهم و در بعضی از موارد با آنها رو بوسی نیز میکنم آیا این کار من از نظر اخلاقی اشکال دارد؟

پاسخ:
بسمه تعالي
روبوسي با محرم اگر بقصد شهوت نباشد اشكال ندارد.
   جمعه 25 دی 1388

فرم دریافت نظرات

جهت استفتاء با شماره تلفن 02537740913 یک ساعت به ظهر یا مغرب به افق تهران تماس حاصل فرمایید.

istifta atsign ayat-gerami.ir |  info atsign ayat-gerami.ir | ارتباط با ما