صفحه نخست / پاسخ استفائات

شنيدن آهنگ با صداي زن و زنا با مسيحي


سلام

1- شنيدن آهنگ با صداي زن چه حكمي دارد؟

2- زنا با زن مسيحي چه حكمي دارد؟

 

پاسخ:

بسمه تعالي


1- اگر صداي محرك شهوت نباشد اشكال ندارد.

2- جائز نيست، ولي مي توانيد عقد موقت كنيد.   سه شنبه 29 دی 1388
فرم دریافت نظرات

جهت استفتاء با شماره تلفن 02537740913 یک ساعت به ظهر یا مغرب به افق تهران تماس حاصل فرمایید.

istifta atsign ayat-gerami.ir |  info atsign ayat-gerami.ir | ارتباط با ما