صفحه نخست / پاسخ استفائات

لمس بدن توسط پزشك


سوال شرعي
باسمه تعالی
 محضر حضرت آیت الله گرامی(دامت برکاته)
 با عرض سلام
 با توجه به این که امروزه اکثر پزشکان برای معاینه ی افراد، آن احکامی را که در بخش نگاه و لمس رساله های عملیه آمده رعایت نمی کنند.
شخصی که دچار بلوغ دیر رس جنسی شده آیا میتواند برای معاینه و اطمینان از صحت جسمی (بیضتین و آلت تناسلی) به شخص غیر طبیب متدین که به این مسائل نیز اندکی آشنایی دارد مراجعه نماید ؟

پاسخ:
بسمه تعالي
در صورت لزوم اشكال ندارد.

   سه شنبه 29 دی 1388

فرم دریافت نظرات

جهت استفتاء با شماره تلفن 02537740913 یک ساعت به ظهر یا مغرب به افق تهران تماس حاصل فرمایید.

istifta atsign ayat-gerami.ir |  info atsign ayat-gerami.ir | ارتباط با ما