صفحه نخست / پاسخ استفائات

ازدواج موقت بدون ارتباط جنسي و مدت عدّه!؟


من دختر 32 هستم و پدرم فوت نموده و جد هم ندارم با مردی که دارای یک فرزند است آشنا شدم و جهت دوری از گناه صیغه را با ایشان خواندم فقط در حد صحبت بوده و نه ارتباط دیگه. آیا بعد از فسخ صیغه مشمول عدّه میشود چند روز ؟

پاسخ:

بسمه تعالي

عدّه لازم نيست عدّه فقط پس از دخول (جلو يا عقب) لازم مي باشد.

   شنبه 10 بهمن 1388

فرم دریافت نظرات

جهت استفتاء با شماره تلفن 02537740913 یک ساعت به ظهر یا مغرب به افق تهران تماس حاصل فرمایید.

istifta atsign ayat-gerami.ir |  info atsign ayat-gerami.ir | ارتباط با ما