صفحه نخست / پاسخ استفائات

استمنا عمدي و روزه


وزه اینجانب حدود 80 ال 90 روز از روزه های ماه رمضان را بوسیله استمنا باطل نموده ام (با علم به اینکه استمنا روزه را باطل می کند)حال چه باید بکنم؟

پاسخ:
بسمه تعالي

اگر قدرت داريد بايد به جاي هر روز هم 60 فقير بهر كدام يك چارك طعام (گندم، جو و ...) بدهيد. اگر قدرت هر دو را نداريد يكي از اين دو، و اگر قدرت آن را هم نداريد بهر مقدار كه ممكن است صدقه بدهيد و اگر هيچ نداريد با التماس و اظهار عجز از سر واقع دل توبه كنيد و هر چند يك مرتبه استغفار.

   پنجشنبه 15 بهمن 1388

فرم دریافت نظرات

جهت استفتاء با شماره تلفن 02537740913 یک ساعت به ظهر یا مغرب به افق تهران تماس حاصل فرمایید.

istifta atsign ayat-gerami.ir |  info atsign ayat-gerami.ir | ارتباط با ما