صفحه نخست / پاسخ استفائات

انجام نوافل بعد از وقت آن


باسمه تعالی
 محضر حضرت آیت الله گرامی (دامت برکاتكم)
 با عرض سلام - طلبه ای هستم که در یکی از دبیرستان های شهرمان اقامه ی جماعت میکنم ، حقیر بحمدالله به خواندن نوافل نمازهایم بسیار مقید هستم .
 در این مدرسه برای اقامه ی نمازظهر وعصر به من 20 دقیقه وقت می دهند و باید در این مدت نماز را تمام کنم تا دانش آموزان به کلاسشان برسند. اگر بخواهم نوافل نمازم را بخوانم وقت آنها گرفته می شود .
بنده هم با توجه به اینکه نباید کاری کرد تا جوانان عزیز خسته شوند ومبادا خدای ناکرده از نماز جماعت زده شوند، نافله ی عصرم را نمی خوانم . با این تفاسیر آیا راهی وجود دارد تا جبران ثواب از دست رفته ی نافله ی عصرم شود؟ با تشکر


پاسخ:
بسمه تعالي

به نظر اينجان نافله ظهر و عصر را از صبح مي توان خواند، اگر به بعد از نماز ظهر و عصر افتاد به قصد رجاء ثواب بخوانند.


   پنجشنبه 15 بهمن 1388
فرم دریافت نظرات

جهت استفتاء با شماره تلفن 02537740913 یک ساعت به ظهر یا مغرب به افق تهران تماس حاصل فرمایید.

istifta atsign ayat-gerami.ir |  info atsign ayat-gerami.ir | ارتباط با ما