صفحه نخست / پاسخ استفائات

معاملات، خيار تخلف از شرط و شراكت با بي نماز


حضور محترم مرجع عالیقدر حضرت آیت الله العظمی گرامی سلام علیکم -

1- آيا با اعمال خيار تخلف از شرط از طرف خريدار و سپس فسخ يک معامله به علت قانونی، خساراتی که فروشنده در ازای دريافت ثمن، به خريدار وارد کرده است قابل مطالبه است؟
2 - شراکت و همکاری با فردی که اعتراف میکند نماز نمیخواند و خمس نمیدهد چه حکمی دارد؟ لطفا نظر خود را مرقوم فرمایید با تشکر

پاسخ:
بسمه تعالي


1-   دريافت ثمن كه حق بايع است و فسخ هم از اصل عقد نيست بلكه از همان حال فسخ است كه پس از آن، ثمن را مشتري تحويل مي‌گيرد.
2-    بهتر است كه شراكت نكنيد ولي اگر مجبور هستيد، حساب خود را از نظر خمس رسيدگي كنيد و در جهت شراكت با آنها، با شما مصالحه مي‌كنيم.

   سه شنبه 20 بهمن 1388

فرم دریافت نظرات

جهت استفتاء با شماره تلفن 02537740913 یک ساعت به ظهر یا مغرب به افق تهران تماس حاصل فرمایید.

istifta atsign ayat-gerami.ir |  info atsign ayat-gerami.ir | ارتباط با ما