صفحه نخست / پاسخ استفائات

دزدي در كودكي


محضرم مبارك حضرت آيت الله العظمي گرامي، مرجع عاليقدر:
سلام عليكم
دختری هست که ازدواج کرده است اما در بچگی دزدی می کرده است در مورد رد مظالم:
الف- برخی صاحبان مال را می شناسد اما خجالت می کشد به انها مالشان را بر گرداند ایا می تواند به عنوان رد مظالم بدهد؟
ب- رد مظالم را خودش می تواند به فقیر بدهد ؟ و فقیر ایا باید مومن باشد؟
ج-اگر نتواند یک جا بدهد ایا می تواند به نحو جزیی وهر چند به مقدار  کم به صندوق صدقات باندازد تا کم کم  بری ذمه شود؟
د-ایا انداختن در صندوق صدقات کمیته امداد کافی است یا باید به دست فقیر دهد؟

پاسخ:
عليكم السلام
1- آنها را كه مي شناسد حتما بايد به خودشان برگرداند ليكن مي‌تواند به عناوين ديگر برگرداند ولو مثل عنوان كادو
2- خودش مي‌تواند بدهد احتياطا اجازه مجتهد لازم است ما بشما اجازه داديم. فقير بايد شيعه باشد بنابر احتياط واجب.
3- تقسيط اشكال ندارد.
4- اگر يقين داريد كه بوسيله صندوق مزبور به فقير مي‌رسد اشكال ندارد. شايد بهتر باشد به دفاتر مراجع تقليد بدهيد.

   شنبه 15 اسفند 1388

فرم دریافت نظرات

جهت استفتاء با شماره تلفن 02537740913 یک ساعت به ظهر یا مغرب به افق تهران تماس حاصل فرمایید.

istifta atsign ayat-gerami.ir |  info atsign ayat-gerami.ir | ارتباط با ما