صفحه نخست / پاسخ استفائات

حكم غصب زمين موات


به نام خدا
سلام عليكم
 پرسشي درمورد حکم موات آيا دادگري هست که داد ما را بستاند؟
 با سلام و احترام 32 سال پيش، پدر اين حقير و شريک مرحوم ايشان زميني را به مبلغ 4200000 ريال خريداري و در سال 1357 آنرا جهت ساختمان سازي تفکيک نمودند که به دليل بروز مشکلات مالي امکان اين کار فراهم نگشت و متاسفانه به جهت تغيير مسير رودخانه جنب آن بيش از نيمي از زمين به زير آب رفت.(خود اين واقعه باعث ناراحتي و نااميدي عميق آنها از هزينه هاي بالايي که براي خريد زمين، تفکيک و ... متحمل شدند گرديد.)

وقتي در سال 1380 که به اتفاق برادرم جهت ديوارکشي و بهره برداري مفيد از زمين خود اقدام نموديم پس از استعلام شهرداري از اداره ثبت متوجه گشتيم که زمين مزبور در سال 1365 موات اعلام شده است.

 ادارات مذکور هم گفتند طبق قانون شما مالک زمين نبوده و دولت جمهوري اسلامي مالک آن است. سازمان مسکن و شهرسازي مي گويد چون در مهلت قانوني به حکم موات اعتراض ننموده ايد ديگر حق اعتراض نداريد.(حال آنکه اگر به ما اطلاع داده شده بود هيچگاه اجازه چنين عمل غيرانساني را نمي داديم.) مي گويد بايد اعتراض نماييد و در صورت اثبات ده درصد از ملک شما را به شما خواهيم داد.
چرا بايد براي گرفتن ملک خود آنهم ده درصد، متحمل خسارات مالي و روحي رواني مراحل دادرسي گرديم در حاليکه عقلا و شرعا خسارت سالهايي که حق استفاده و بهره برداري از ملکمان را از ما سلب نموده اند را نيز بايد به ما پرداخت نمايند. با وجود آنکه مالک زمين خود هستيم چگونه است که حق تصرف و بهره برداري مال خود را نداريم؟ واقعا چيزي مهم تر و حساس تر از حق الناس در اديان الهي و يا مکاتب بزرگ بشري وجود دارد؟

و آيا مي توان حق الناس را پايمال نمود؟ اين موضوع در پايه هاي اعتقادي اين حقير نسبت به دين اسلام تاثير گذاشته است چرا که طبق هيچ عقل و منطق و فلسفه و وجدان و آيين انساني نمي توان مال ديگري را غصب و تصرف نمود چه رسد به اديان الهي. از آنجا که بند بند قوانين ما توسط فقهاي شوراي نگهبان با دين اسلام تطبيق داده مي شود پرسشم اين است که آيا به راستي اسلام حق مسلم مسلماني زنده و حي و حاضر و به ويژه فرزندان يتيم را به زور و به ناحق و به نفع حکومت اسلامي غصب و تصرف مي نمايد؟

 (ما حتي آمادگي احداث بنيادي خيريه به صورت محلي جهت کارآموزي و کارآفريني افراد بي سرپرست و بي بضاعت و يا داراي معلوليت هاي جسمي و ذهني را تحت نظارت مستقيم خود در زمين مان داريم ولي قبل از آن آنچه برايمان مهم است بازپس گيري ملک و حق مسلم و شرعي مان است. در ضمن تمامي مدارک زمين نزد ما موجود است.) و هر توفيقي از سوي اوست.

پاسخ:
سلام عليكم
شك نيست كه غصب مال ديگري گناه بزرگي است. ظلم هرگز پايدار نمي‌باشد طبق روايت در قيامت، تا هفت طبقه زمين غصبي بگردن غاصب گذارده مي‌شود.

   شنبه 15 اسفند 1388
فرم دریافت نظرات

جهت استفتاء با شماره تلفن 02537740913 یک ساعت به ظهر یا مغرب به افق تهران تماس حاصل فرمایید.

istifta atsign ayat-gerami.ir |  info atsign ayat-gerami.ir | ارتباط با ما