صفحه نخست / پاسخ استفائات

شک در تطهیر


1- فردي حين بيرون آمدن از دستشويي ناگهان اين سوال برايش پيش آمده كه آيا بعد از بول خود را تطهير كرده يا نه (در حالیكه عادت فرد به شستن موضع باشد) آيا بايد مجددا تطهير كند و لباسهايش را عوض كند؟ 2- اگر در مورد فوق چنین شكی یا فكرش از شستن محل موضع ادرار بجايي نرسيد ، برای فرد كمابیش رخ دهد حكم آن چیست؟ (در حالیكه عادت فرد به شستن موضع باشد) .

پاسخ :

بسمه تعالی

به نظر این جانب این گونه موارد هم مشمول قاعده تجاوز می باشد یعنی انشاءالله تطهیر کرده اید ، اعتناء نکنید .

                                                                                                                                                      والسلام

   يکشنبه 23 خرداد 1389
فرم دریافت نظرات

جهت استفتاء با شماره تلفن 02537740913 یک ساعت به ظهر یا مغرب به افق تهران تماس حاصل فرمایید.

istifta atsign ayat-gerami.ir |  info atsign ayat-gerami.ir | ارتباط با ما