صفحه نخست / پاسخ استفائات

نماز در اول وقت یا در وقت فضیلت؟


محضر مبارک آیت الله العظمی گرامی (حفظه الله)

با عرض سلام از آنجایی که تاکید بر نماز اول وقت شده است و از طرفی در اسلام نمازهای یومیه به صورت جمع و پنج وعده خوانده میشود ، در نمازهای فرادی فضیلت با جمع است یا پنج وعده ؟ و آیا منظور نماز اول وقت در فرادی ، نمازدر وقت پنج گانه است؟ التماس دعا 

پاسخ : 

باسمه تعالی

از روایات استفاده می شود که تفریق در پنج وعده افضل است، لیکن جمع جایز است و نظر به مساله اهم و مهم است و این که اگر اصرار بر پنج وعده شود مردم نمی توانند به راحتی عمل کنند. برای حفظ سهولت و به عنوان ثانوی جمع افضل است.

والسلام

فرم دریافت نظرات

جهت استفتاء با شماره تلفن 02537740913 یک ساعت به ظهر یا مغرب به افق تهران تماس حاصل فرمایید.

istifta atsign ayat-gerami.ir |  info atsign ayat-gerami.ir | ارتباط با ما