صفحه نخست / پاسخ استفائات

روزه داری و گرد و غبار


حضرت آيت الله العظمي گرامي

بسم الله الرحمن الرحیم

سلام علیکم استدعا دارد نظر مبارک را در مورد روزه دارانی که در مناطق غربی و جنوب غربی کشور با مسأله ی گرد و غبار غلیظ روبرو هستند بیان فرمائید.

1- آیا گرد و غباری که در هوا است و آنقدر غلیظ است که تنفس را هم مشکل می کند مضر به روزه هست یا خیر؟

 2- در صورت مضر بودن تکلیف روزه دار چیست؟

 3- در صورتی که این گرد و غبار از ماسک هم عبور نموده و به گلو و حلق برسد تکلیف چیست؟ لازم به ذکر است که این گرد و غبار گاه آنقدر شدید می شود که در روز خورشید دیده نمی شود و حتی درون منزل با درهای بسته هم تنفس به سختی صورت می گیرد. با تشکر و احترام

پاسخ :

باسمه تعالی

1-    با استفاده از ماسک هیچ اشکالی نیست.

2-    بدون ماسک هم اگر تعمدی در عدم استفاده از ماسک نباشد اشکالی نیست. مثلا ماسک ندارد و تهیه آن هم برایش مشکل باشد ، و یا استفاده از آن تنفس را مشکلتر کند.

3-    به احتیاط واجب عمدا و بدون مشکل ، ترک ماسک نکند ، گرچه احتمال صحت در آن صورت هم هست.        

والسلام

   شنبه 12 تير 1389

فرم دریافت نظرات

جهت استفتاء با شماره تلفن 02537740913 یک ساعت به ظهر یا مغرب به افق تهران تماس حاصل فرمایید.

istifta atsign ayat-gerami.ir |  info atsign ayat-gerami.ir | ارتباط با ما