صفحه نخست / پاسخ استفائات

خسارات زاید بر دیه


بسم الله الرحمن الرحيم

  محضر مبارک حضرت آيت‌الله العظمي گرامي أدام الله بقائه بلطفه و کرمه  

با سلام و احترام، شغل بنده نويسندگي است و تنها گذران امور معيشت بنده مقاله‌نويسی و تأليف کتاب‌ است. در اثر يک تصادف ـ که طرف مقابل از سوي محاکم انتظامي و قضايي، مقصّر تشخيص داده شده است ـ جرحي از ناحيه گردن و کمر به بنده وارد شده است و طبق مستندات سازمان پزشکي قانوني نيز بيش از ده ماه، تحت درمان پزشکي بوده‌ام. از اين مدّت ده ماه، به توصيه‌ي اکيد پزشکان متخصّص نسبت به استراحت مطلق، دست‌کم شش ماه آن، به جهت مشکل شديد گردن و کمر، کارِ نويسندگي (تنها ممرّ معيشتي) عملاً از بنده سلب شده است و نيز به جهتِ جرح مذکور، دست‌کم به مدّت شش ماه،  از عمل به اجراي يک قرارداد رسمي تأليف کتابي، باز مانده‌ و به شدّت خسارت مادّي ديده‌ام.

حال از آن مقام بزرگوار، مشخّصاً سؤال اين است، آيا ديه‌اي که براي يک جرح مشخّص، از سوي شارع مقدّس در ابواب کتاب الديات، معين شده است، خسارت‌هاي مادّي عارضي از نوع مذکور را نيز پوشش مي‌دهد و به دگر تعبير، اين نوع خسارت‌هاي عارضي، از نظر شرعي، در ضمن ديه اخذ شده است يا خير؟

پاسخ :

باسمه تعالی

به نظر این جانب خسارات زاید بر دیه نیز به عهده طرف می باشد. در کتاب استفتاءات هم ذکر کرده ایم.

                                                                                                                   والسلام

 

   جمعه 15 مرداد 1389
فرم دریافت نظرات

جهت استفتاء با شماره تلفن 02537740913 یک ساعت به ظهر یا مغرب به افق تهران تماس حاصل فرمایید.

istifta atsign ayat-gerami.ir |  info atsign ayat-gerami.ir | ارتباط با ما