صفحه نخست / پاسخ استفائات

بخشیدن بدهی و طلب دوباره آن


محضر مبارک حضرت آیت الله العظمی آقای گرامی(دام ظله)

 سلام علیکم ازکسی پول طلب داشتم و بدون اینکه به او بگویم ، با خود گفتم که بدهیش را بخشیدم ، ولی بعداً او را دیدم و طلب قبلی را ازش گرفتم ، حلال است ؟


 بسمه تعالی

حلال است ، صرف نیّت و یا گفتن تنهائی موجب بخشش نیست .

  والسلام

 

   پنجشنبه 29 مهر 1389
فرم دریافت نظرات

جهت استفتاء با شماره تلفن 02537740913 یک ساعت به ظهر یا مغرب به افق تهران تماس حاصل فرمایید.

istifta atsign ayat-gerami.ir |  info atsign ayat-gerami.ir | ارتباط با ما